MISSIE EN VISIE THUISVERPLEGING ZORGPLUS

 

 

MISSIE

 

Thuisverpleging zorgplus staat in voor de hulp aan huis

 

bij zorgbehoevende mensen in de regio's Bekkevoort,

 

Binkom, Houwaart, Meensel-Kiezegem, Molenbeek-

 

Wersbeek, Tielt-Winge, Schoonderbuken, Rillaar,

 

Tienen, Glabbeek en omstreken.

 

 

Onze professionele en competente equipe zorgt voor 

 

een kwaliteitsvolle en integrale dienstverlening die een

 

antwoord biedt op de vragen en noden van elke

 

hulpbehoevende patiŽnt in de eigen vertrouwde

 

thuisomgeving. Elke patiŽnt krijgt bij ons in

 

samenspraak met de behandelende arts een

 

gepersonaliseerd medisch zorgaanbod met als doel de

 

kwaliteit van het leven te optimaliseren.

 

 

VISIE

 

Thuisverpleging zorgplus staat voor:

 

∑   Zorgvrager staat centraal: Wij stemmen ons zorgaanbod af op de individuele zorgvraag van de patiŽnt.

∑   24 op 24 uur beschikbaar: Wij verlenen kwaliteitsvolle zorg door dag en nacht klaar te staan voor de patiŽnt en zijn acute zorgvragen.

∑   Een zelfstandige equipe: Onze medewerkers stellen kwaliteit voorop en streven geen winst na.

∑   Samenwerking: Wij werken op cliŽntgerichte basis samen met diensten die bijdragen tot de totaalzorg van de patiŽnt. Wij nemen deel aan verscheidene netwerken en overlegplatformen.

∑   Basiswaarden: Wij dragen waarden zoals vertrouwen, verbondenheid, openheid, zorgzaamheid, eerlijkheid,... mee doorheen onze zorgen.

∑   Respect voor elk: Wij maken in onze zorgen geen onderscheid naar ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging,... Elke medewerker respecteert de patiŽnt zijn levensbeschouwing.

∑   Deskundige medewerkers: Onze equipe bestaat uit professioneel geschoolde, competente en gemotiveerde medewerkers die zich continu bijscholen om zo de totaalzorg steeds te optimaliseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> STARTPAGINA

 

>> MISSIE EN VISIE

 

>> WERKING

 

>> ONZE DIENSTEN

 

>> CONTACT