WERKWIJZE

 

Omdat wij de vraag van de patiŽnt centraal stellen en willen ingaan op hun wensen, moeten we eerst een aantal stappen doorlopen. Dit om te komen tot de gewenste en nodige zorgen. Op deze manier kunnen we streven naar een  aangename en vertrouwelijke samenwerking waarbij de patiŽnt zich eigen voelt in zijn thuisomgeving.

 

Volgende stappen worden systematisch doorlopen:

 

1. Intakegesprek: Bij het intakegesprek wint de zorgverantwoordelijke zoveel mogelijk relevante informatie (medische toestand, voorgeschiedenis, gezinssituatie, leefomgeving, dagindeling,...) in om de zorgen af te stemmen op de wensen van de patiŽnt.

 

2. Dossier: Er wordt een patiŽntdossier opgesteld in samenspraak met de behandelende arts die voor de nodige documenten zorgt.

 

3. Planning: De patiŽnt wordt ingepland en krijgt zelf een maandplanning zodat hij/zij weet welke verpleegkundige welke dag aanwezig zal zijn.

 

4. Briefing: Bij een wissel van verpleegkundige vindt overleg plaats om de toestand van de patiŽnt te bespreken. Hierdoor worden de zorgen op elkaar afgestemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> STARTPAGINA

 

>> MISSIE EN VISIE

 

>> WERKING

 

>> ONZE DIENSTEN

 

>> CONTACT